Ligelden 2022

De ledenbijdragen voor 2022 zien er als volgt uit:

Reeks 1 : Boer in hoofdberoep € 201
Reeks 2 : Boer in bijberoep € 154
Reeks 3 : gewoon lid € 28
Leden reeks 3 die een abonnement op “Boer en Tuinder” willen, betalen hiervoor € 55 extra.
In Reeks 1 en 2 zit dit vervat. Nieuwe leden betalen de helft van de bijdrage 2022.

Spoor vrienden en familie aan ook lid te worden. Nu lid worden tot eind 2022 voor de helft van de prijs.

Landelijke Gilden investeert in een nieuwe, hedendaagse manier om lidgeld te innen. Wij stappen mee in dit systeem. Wat betekent dit voor jou als lid?
In de toekomst kan je zelf kiezen wanneer en op welke manier je jouw lidmaatschapsbijdrage wil betalen.

Half november zal je een betaalverzoek ‘Hernieuw je lidmaatschap‘ ontvangen per mail of per brief met de nodige betaalinfo.
Wie een mailadres heeft, kan betalen via een digitale betaalknop zoals bij een webshop of per overschrijving.
Leden waarvan we geen e-mailadres hebben, ontvangen een brief met een QR-code.
Wil je liever met cash betalen? Ook dat kan! Details volgen nog.

Graag willen we meegeven dat we voortaan gebruik maken van een NIEUW, apart REKENINGNUMMER voor de inning van de lidgelden op naam van Landelijke Gilden BB Lidgelden.

Na betaling komen wij heel graag langs met je lidkaart.

Leden die vragen hebben bij hun bijdrage kunnen steeds contact opnemen met de voorzitter Johan Wynants:  0475/79.01.30 Email : johan.wynants2@telenet.be

Nog geen lid?

We verwelkomen je graag op onze activiteiten. Ontdek meer van onze ledenvoordelen.